Plastkusten

F

åglar svälter med plast i magarna.
Tumlarna drunknar på grund av fiskeredskap och nät.
Stränder består av sönderdelad plast och engångsartiklar i stället för sand och jord.

Krisen längs den svenska kustlinjen är på riktigt.
Fem badkar med skräp flyter in till Bohuskusten – varje timme.

Och larmet från FN är skrämmande: år 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i våra hav.

presenteras av Seventh Generation