Hur mycket plats tar 280 ton plast?

En av Sveriges mest ikoniska kustlinjer täcks långsamt av plast. Förra året städades 280 ton plast upp på den bohuslänska kustremsan.

Låt oss göra ett experiment: Hur snabbt skulle gatorna i Gamla stan i Stockholm fyllas av den uppstädade plasten?

Text/research: Johan Ekman  Grafik: Paul Wallander

Västkuststiftelsen samordnar uppstädningen av Bohuskusten. Enligt dem plockade man bort 280 ton plastskräp därifrån under 2018. Det är dock en mindre del av den uppskattade mängden som spolas upp varje år. Den ideella organisationen Håll Sverige Rent uppskattar att det varje år spolas upp 8 000 kvadratmeter plast i området – runt 800 ton.

Städningen är ett evighetsprojekt. En kustremsa kan rensas helt, men sedan vara nedskräpad igen en vecka senare. Håll Sverige Rent jämför mängden som spolas upp med fem fulla badkar skräp varje timme – tillräckligt att fylla 64 sopsäckar med plast varje dygn.

Visualiseringen ovan är ett försök att sätta plasten som städas undan på Bohuskusten i perspektiv. Det som spolas upp från havet är till största del rester från havets fiskeflottor – till exempel rep i plast från dumpade fiskenät. Men för enkelhetens skull har Aftonbladet valt att jämföra mängden plast med vanlig svensk sopsortering av plast.

Vi fyllde en sopsäck med vanligt plastskräp från ett källsorteringskärl och kontrollerade sedan hur stor yta plasten täckte. En full sopsäck plastskräp vägde tre kilo, och täckte en yta på fyra kvadratmeter.

Tre kilo vanlig hushållsplast från ett sopsorteringskärl i Stockholm.

Med andra ord, 280 ton plast motsvarar en yta på drygt 373 000 kvadratmeter täckt med hushållssopor i plast. Det är tillräckligt för att täcka Gamla stan med plastskräp nästan två gånger.

presenteras av Seventh Generation