ANNONS  Seventh Generation

Jakten på den perfekta plasten

Den är både älskad och hatad.

Älskad för att den är billig att tillverka, enkel att forma och användbar inom många områden. Hatad när den hanteras ansvarslöst och hamnar i havet där den skapar lidande och död för de varelser som lever där.

Men det finns hopp om framtidens plast.

Följ med på jakten mot den perfekta plastförpackningen.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av Aftonbladets redaktion. Läs mer på Seventh Generation

U

nder 60- och 70-talet blev plast snabbt en symbol för det moderna konsumtionssamhälle som växte fram i västvärlden. I dag finns plast överallt. I våra textilier, leksaker och byggmaterial. I våra hem – och på soptippar.

Plastens historia
I början av 1800-talet lyckades en belgisk kemist framställa det motståndskraftiga materialet bakelit som började användas i telefoner och radioapparater.

Flera nya plaster togs fram under 40-talet. Under andra världskriget användes plast då det var brist på gummi och metaller.

I dag används plast i allt från mobiltelefoner och datorer till engångsbestick och hygienprodukter.

Plast är en del av vår vardag. En central del av vår ekonomi. En värld utan plast är omöjlig att föreställa sig. 

M

en plasten har som bekant en baksida. De senaste åren har bild efter bild av plastens förödande konsekvenser kablats ut. Bilder på fiskar och fåglar vars bukar är så fyllda av plastföremål att djuren har avlidit. Öar av plastsopberg som sakta driver omkring till havs och längs floder. Vetskapen om att vi varje vecka får i oss plast som motsvarar ett kreditkort, enligt forskning som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden.

Hur kommer vi att använda plast i framtiden? Och vad har våra kommande generationer att vänta?

– Det är en alarmerande situation. En situation som knappast undgått någon. Dels har vi situationen med plasten i haven, dels problemet med all nytillverkning av plast. I Sverige blir knappt tio procent av allt plastavfall till nya plastförpackningar. Den siffran är på tok för låg och det vill vi ändra på. Det var när plastfrågan nådde sin pik 2017 som vi bestämde oss. Nu måste vi göra något. Vi kan inte vänta på att någon annan ska göra det åt oss. Vi måste se till att nytillverkad plast återvinns i högre utsträckning. Vi tror inte på en värld utan plast. Vi tror på en värld där plast används på ett hållbart sätt.

Vi tror inte på en värld utan plast. Vi tror på en värld där plast används på ett hållbart sätt. Stefan Lagerqvist
O

rden kommer från Stefan Lagerqvist, affärsområdeschef på dagligvaruföretaget Unilever som äger Seventh Generation, ett företag som grundades av aktivister och företagare 1988 och vars filosofi går ut på att alltid ha sju generationer i åtanke i varje beslut som tas.

Stefan Lagerqvist.

Odense, Danmark

Oktober 2018

P

å Unilevers fabrik i Odense har man tillverkat tvättmedel sedan flera år tillbaka. Men det är något som håller på att hända. Drömmen om att kunna tillverka tvättmedel som levereras i förpackningar som till hundra procent är gjorda av återvunnen plast har vaknat till liv.

D

et är en finansiell risk man tar när man så bestämmer sig för att köpa in 500 ton plast från det brittiska företaget Veolia. Marknaden för återvunnen plast är nämligen liten. Majoriteten av den plast som tillverkas i världen hamnar på soptippen där den bränns. Efterfrågan på återvunnen plast nästintill minimal. Efterfrågan på nytillverkad – enorm.

S

å levereras då den återvunna plasten, men när man försöker blåsa nya flaskor av den ska visa sig svårare än man trott. Ny plast beter sig nämligen på ett visst sätt medan återvunnen plast, som består av olika plaster av varierande livslängd, inte gör riktigt som man vill. Flaskorna går sönder, håller inte tätt.

M

en utvecklingsavdelningen på Unilever vägrar ge upp jakten på den perfekta plastförpackningen. I november ser allt fortfarande mörkt ut, men på julafton 2018 händer det. Man lyckas tillverka en flaska som håller måttet och tillverkningen kan börja – liksom firandet.

November 2019

R

ader av vita förpackningar på löpande band. Det som en gång var mjölkförpackningar i brittiska hem har transporterats hit för att förvandlas till tvättmedelsförpackningar som säljs i Sverige och Norden. Plasten tvättas och strimlas, blir till en smet som småningom blåses till flaskor. Tusentals flaskor.

– Det vi gör nu är att vi sätter ett värde på marknaden. Vi är det första företaget i Europa som storskaligt lyckats tillverka flaskor av återvunna HDPE-flaskor. Nu hoppas vi att fler företag vill gå i våra fotspår, säger Stefan Lagerqvist.

Khalil El-Achkar och Stefan Lagerqvist på fabriken i Odense. Foto: Daniel Nilsson

Tio ton plast i sekunden

U

r ett globalt perspektiv fortsätter nytillverkningen av plast att öka. Varje sekund produceras omkring tio ton plast runt om i världen. Men man måste börja någonstans, menar Stefan Lagerqvist och berättar att koncernen ska ha halverat sin nytillverkning av jungfrulig plast inom fem år. Unilever ligger i framkant. Så gott som alla företagets förpackningar är återvinningsbara.

Varje sekund produceras cirka tio ton plast i världen 

– Det här är en utmaning för industrin. Som konsument är det inte säkert att man är medveten om att vissa förpackningar består av ett multi-lager av olika plastsorter. När det är dags för plasten att sorteras klarar maskinerna inte av detta så resultatet blir att plasten bränns eftersom den inte går att återanvända. Risken är stor att den plast vi lämnar på återvinningsstationen hamnar på soptippen där den bränns, säger Stefan Lagerqvist.

Risken är stor att den plast vi lämnar på återvinningsstationen hamnar på soptippen där den bränns. Stefan Lagerqvist
Khalil El-Achkar och Stefan Lagerqvist inspekterar fabrikens tvättmedelsförpackningar som är gjorda av återvunnen plast. Foto: Daniel Nilsson

Ett pantsystem för plast

M

en hoppet om att förändra återvinningsmarknaden för plast i

FAKTA: Seventh Generations produkter
Seventh Generations produkter är till 96 procent tillverkade av ingredienser som utvunnits från växter. Produktkategorierna består av städning, tvätt och disk och finns både med parfym och som parfymfria. I produkterna som innehåller parfym används dofter som är tillverkade av essentiella oljor och botaniska extrakt. Seventh Generations tvätt- och rengöringsmedel lanseras just nu i Sverige.

Sverige lever vidare. För att få konsumenter att bli ännu bättre på att återvinna sin plast har Unilever och Seventh Generation inlett ett samarbete med företaget PantaPå.

– En app signalerar om det finns en återvinningscentral i närheten. Du scannar din tvättmedelsförpackning som ska återvinnas och får rabatt på nästa förpackning du köper, säger Stefan Lagerqvist.

Ä

n så länge gäller rabatten bara på Unilever och Seventh Generations produkter, men förhoppningen är att fler företag som producerar plast ska haka på omställningen.

– Vi tror att människor är mer benägna att återvinna om man får något för det. Vi lever i en kommersiell värld, det går inte att komma ifrån. Någonstans måste man börja. I en drömvärld har vi helt slutat bränna plast och återvinner den i stället, säger Stefan Lagerqvist.

I Fabriken i Odense arbetar ett 50-tal personer. Foto: Daniel Nilsson

Den svarta plastens baksida

L

unchlådor. Schampoflaskor. Deodoranter. Många företag använder svart plast i sina produkter för att signalera något för konsumenten. Men den svarta plasten har en baksida. Den är svår att återvinna eftersom den innehåller ett kolsvart pigment som medför att produkten blir osynlig när den ska sorteras för återvinning. 

M

en Unilever har lyckats utveckla ett svart pigment till sina produkter, ett pigment som medför att den optiska sorteringsmaskinen kan särskilja den svarta plasten. Tack vare den nya tekniken, där man sprutar in ett pigment som gör att den svarta plasten reflekterar ljus, kan 2500 ton plastflaskor sorteras i återvinningssyfte varje år, bara i Storbritannien. Det kan jämföras med en vikt på 1 200 familjebilar eller 200 bussar.

– Vi håller inte den här tekniken för oss själva utan delar gärna av oss med andra, säger Stefan Lagerqvist.

Port Sunlight, Storbritannien

November 2019

H

I den lilla staden Port Sunlight i Storbritannien jobbar för tillfället Derrick Lawrence som Senior Manager på Seven Generation Unilever. Det har hänt en hel del sedan Derrick Lawrence började på företaget 2011. 86 procent av allt förpackningsmaterial som tillverkas här är gjord av återvunnen plast.

– I den värld vi ser framför oss går inga förpackningar till spillo och konsumenterna tar ett ännu större ansvar för miljö och människa. Genom att skapa efterfrågan på återvunnit material hjälper vi till att bidra till investeringar i vidareutveckling av återvinningssystem. Låga återvinningsnivåer i stora delar av världen gör dessvärre att stora mängder plast fortfarande hamnar i deponier. Därför riktar vi nu allt mer uppmärksamhet mot vårt ”Zero waste-initiativ”, säger Derrick Lawrence.

I den värld vi ser framför oss går inga förpackningar till spillo. Derrick Lawrence
E

kologiska flaskor, refillpåsar och samarbeten med företag som går ut på att konsumenterna returnerar sina förbrukade förpackningar. Ja, listan kan göras lång för vad som ingår i projektet.

– Framtida lösningar för nollavfall är inte bara förpackningscentralt. De kräver engagemang från hela värdekedjan, säger Derrick Lawrence.

Derrick Lawrence.

Plast från bakterier i havet?

I

takt med att jordens välstånd ökar, ökar också efterfrågan på plast.

Hej konsument!
Osäker på plastbegrepp? Det viktigaste du som konsument bör känna till är att det finns återvunnen plast och att plasten är återvinningsbar. Är den det framgår det oftast på förpackningen. Bioplast kan vara ett bra alternativ men den är svår att återvinna.

Världens ögon riktas mot det hyllade och hatade materialet. Många forskare är överens. Vi måste hitta nya sätt att använda och producera plast. Utöver att återvinna plast tittar forskarna på olika sätt att ersätta plast. Det kan röra sig om slam från skogsindustrin som blir till nedbrytbar plast eller bioplast som skulle kunna framställas ur bakterier som lever på alger i havet.

Det har även spekulerats i om koldioxid kan utgöra framtidens byggstenar i tillverkningen av bioplast.

På Seventh Generation, där den återvunna plasten står i centrum, spår man en ljus framtid menar Stefan Lagerqvist.

Några generationer bort har vi ställt om till en cirkulär ekonomi. Stefan Lagerqvist

– Några generationer bort har vi ställt om till en cirkulär ekonomi där vi tar hand om saker på ett helt annat sätt än vad vi gör i dag. Vi återvinner det mesta, slänger inte saker i onödan och undviker engångsartiklar. I dag är många småföretag duktiga på hållbarhetsfrågor och vågar pusha gränserna. Om hundra år har de stora bolagen antingen ställt om till hållbarare lösningar eller blivit ersatta av nytänkande bolag.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av Aftonbladets redaktion. Läs mer på Seventh Generation